Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin kurulduğu günden bu yana faal olan, sistemin en eski fonlarından Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, İş Bankası iştiraki olan Anadolu Hayat Emeklilik’in şu an için faal olan 24 fonundan biridir. Fonun kodu AH1’dir. Fon 27 Ekim 2003 tarihinde halka arz olmuştur.

Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Fonu’nun getirisi nasıl?

Fon kurulduğu günden bu yana, birkaç istisna dışında piyasa faizlerine paralel getiri sağlamıştır. Kurulduğu 2003 yılını takip eden ilk yılda, %34 getiri sağlayan AH1 fonu, sonraki yıllarda ise yıllık %20 getirinin üstüne çok çıkamamıştır. 2009 yılından sonra faizlerin düşmesiyle birlikte, yıllık getirisi %10’un altına düşen fon, piyasa faizlerindeki dalgalanmalar nedeniyle 2013 yılını %1 zararla kapamıştır. 2014 yılının geride bıraktığımız 2 ayında, Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’nun getiri %0.73’tür.

AH1 Fonu GetirisiAnadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Fonu neye yatırım yapar?

Fon, tahvil ve hazine bonosu faiz gelirlerinden yararlanmayı hedef almaktadır. Bu amaçla fon portföyünün en az %80′ i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerinden oluşturulmuştur. Fon, ikincil piyasada işlem gören T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen tüm devlet iç borçlanma araçlarının ortalama getirisini hedef almaktadır. Fon portföyünün ortalama vadesi, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından piyasaya ihraç edilen devlet iç borçlanma araçlarının ortalama vadesine uygun olarak oluşturulmaktadır. Fon istikrarlı bir getiri amacıyla yönetilmektedir. Bu nedenle fonun gerçek gelir kaynağı faiz geliridir.

Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Fonu kim için uygun?

Faiz getirisi elde etmek isteyen, istikrarlı bir getiri hedefleyen, muhafazakâr risk profiline sahip yatırımcılar için uygun fonumuzdur.

Anadolu Hayat Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Fonu’nun riskleri neler?

Faiz ve enflasyon oranlarındaki değişimler, fonun getirisini etkiler. Fon, ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçlarına yatırım yaptığından, kredi ve likidite riski taşımaz.

Enflasyon ve faiz riskinden korunmak amacıyla fon portföyü çeşitlendirilir ve değişken getirili tahvillere yer verilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.