Garanti Emeklilik Esnek (TL) Emeklilik Yatırım Fonu

Garanti Emeklilik’in şu an itibarıyla faal halde olan 17 fonundan biri olan Esnek (TL) emeklilik fonu 24 Ocak 2011 tarihinde halka arz olmuştur. Fonun kodu GHT’dir.

Garanti Emeklilik Esnek (TL) Fonu’nun getirisi nasıl?

Fon kurulduğu tarihten bu yana istikrarlı bir performans sergileyememiştir. 2011 yılında %5 zarar eden Garanti Emeklilik Esnek (TL) EYF, 2012 yılında %25 yükselirken, 2013 yılını %2 zarar ile kapatmıştır. 2014 yılının geride bıraktığımız 2 ayında ise GHT fonu %1 zarar etmiştir.

garanti esnek eyf

Garanti Emeklilik Esnek (TL) Fonu neye yatırım yapar?

Fonun yatırım stratejisine göre hisse senetleri, devlet tahvili, hazine bonosu, ters repo, borsa para piyasası, mevduat, özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri ve gelire endeksli senetler gibi çok çeşitli enstrümanlar kullanılabilir.

Garanti Emeklilik Esnek (TL) EYF’nin amacı, Portföy Yöneticisi tarafından piyasadaki hareketler ve beklentilere göre dağılımı serbestçe belirlenen fon portföyü ile faiz ve sermaye kazancı elde etmektir.

Garanti Emeklilik Esnek (TL) Fonu kim için uygun?

Orta risk alabilen, piyasadaki gelişmelere göre yatırımlarını belirli sınırlar içerisinde çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Portföyünde yer alan orta-uzun vadeli bonolar nedeniyle faizlerde yaşanabilecek düşüş ve yükselişler ve yine portföyünde taşıdığı hisse senedi nedeniyle hisse senedi piyasasında yaşanacak dalgalanmalar fon fiyatına kar ya da zarar olarak yansımasına neden olur. Ağırlıklı sabit getirili menkul kıymetlere yer verilen portföyde, GHT fonunun hisse senedi piyasasına yatırım yapması faiz getirisi beraberinde sermaye getirisi elde edilmesi olanağını sağlamaktadır.

Garanti Emeklilik Esnek (TL) Fonu’nun riskleri nelerdir?

Garanti Emeklilik Esnek (TL) Emeklilik Yatırım Fonu’nun portföyündeki dağılım fon yöneticisinin piyasa beklentileri doğrultusunda belirlendiğinden, zaman zaman daha yüksek oranda hisse senedine yatırım yapılabileceği gibi, beklentilerin olumsuza döndüğü dönemlerde sabit getirili enstrümanların ağırlığı arttırılabilecektir.

Hisse senetleri yüksek getiri potansiyellerine karşılık yüksek risk taşırlar. Fon portföyünde yer alan hisse senetlerinin fiyatlarının düşmesi fon pay fiyatının da  düşmesine neden olabilir.

Piyasadaki faiz dalgalanmalarından portföye alınan borçlanma araçlarının değeri etkilenebilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.