Garanti Emeklilik Yatırım Fonları

Bugün sayısı 5 milyona yaklaşan bireysel emeklilik sistemi katılımcılarından biri de benim. İki farklı şirkette bireysel emeklilik hesabım var. Bu yazımda, bireysel emeklilik birikimimin daha büyük kısmını içeren Garanti Emeklilik fonlarının getirilerini ele alacağım.

Garanti Emeklilik, bireysel emeklilik katılımcılarına 16 ayrı fondan seçim yapma imkanı sunuyor. Yatırımcılar risk algılarına ve getiri beklentilerine göre bu fonlar arasından seçim yapabiliyorlar.

Garanti Emeklilik’in, Mart ayında en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu, %9,39 getiri ile Hisse Senedi EYF olurken, 2014 yılında en çok kazandıran bireysel emeklilik yatırım fonu ise %8,26 getiri ile Altın EYF oldu. Fonların kurulduğu günden bu yana getirilerine bakarsak, Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF %347 getiri ile son 10 yılın en yüksek getiri sağlayan fonu olmuştur.

31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Garanti Emeklilik fonlarının getirileri ve katılımcı sayıları aşağıda sunulmuştur.

Garanti Emeklilik Fon Getirileri

Peki, Garanti Emeklilik fonları nelere yatırım yapıyor ve bireysel emeklilik fonlarının kazançları neye göre değişiyor?

Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu: Garanti Emeklilik’in en risksiz fonu olup, portföyün  ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen vadesine en fazla 180 gün kalan Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ve bunlara dayalı Ters Repoları içerir. Yani kısa vadeli ve sabit getirili yatırım araçlarını içerir. Garanti Emeklilik Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2003 yılının Ekim ayından bu yana %218 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %2,15 olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu: Bu fonun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ve bunlara dayalı Ters Repolara fon portföyünde yer vererek ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2003 yılının Ekim ayından bu yana %295 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %1,82 olarak gerçekleşmiştir.

Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu: Fonun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen faizsiz iç borçlanma senetlerine, katılma hesaplarına özel sektör kira sertifikaları gibi diğer faizsiz ürünlere yatırım yapmakta olup faizsiz kazanç hedefleyen bireysel emeklilik yatırımcılarına yöneliktir. Garanti Emeklilik Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2013 yılının Haziran ayından bu yana %3 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %1,47 olarak gerçekleşmiştir.

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu: Bu fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuş olup çoğunlukla Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına yatırım yapar. Garanti Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2013 yılının Nisan ayından bu yana %2 zarar ederken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %1,98 olarak gerçekleşmiştir.

Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu: Bu fon, Bireysel emeklilik sistemindeki faizsiz kazanç hedefleyen katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuş olup çoğunlukla Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden faizsiz borçlanma araçlarına yatırım yapar. Garanti Emeklilik Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2013 yılının Nisan ayından bu yana %1 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %1,68 olarak gerçekleşmiştir.

Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu: Fonun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve Türk özel sektör borçlanma araçları ile bunlara dayalı ters repolara portföyünde yer vererek ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Garanti Emeklilik Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2013 yılının Ocak ayından bu yana %4 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %1,83 olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu: Ağırlıklı olarak portföyünde tahvil ve bono taşıması nedeniyle iç borçlanma faizlerinde eğilimin aşağı yönde olduğu dönemlerde getirisi yükselir. Fon portföyünün orta-uzun vadeli bonolardan oluşması nedeniyle faizlerde yaşanabilecek düşüş ve yükselişler fon fiyatını etkiler. Fonun bir miktar hisse senedi piyasasında yatırım yapabilmesi faiz getirisi beraberinde sermaye getirisi elde edilmesi olanağını sağlamaktadır. Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2011 yılının Ocak ayından bu yana %13 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %1,72 olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu: Fonun amacı, yabancı borçlanma araçlarına fon portföyünde yer vererek, yatırım yaptığı menkul kıymetler üzerinden döviz kuru kazancı ve ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2003 yılının Ekim ayından bu yana %99 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %1,29 olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu: Fon yöneticisi tarafından piyasadaki hareketler ve beklentilere göre dağılımı serbestçe belirlenen fon portföyü ile faiz ve sermaye kazancı elde etmektir. Hazine tarafından ihraç edilen TL veya döviz cinsi borçlanma araçlarına yatırım yapar. Garanti Emeklilik Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2011 yılının Ocak ayından bu yana %13 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %1,72 olarak gerçekleşmiştir.

Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) Emeklilik Yatırım Fonu: Fonun amacı, yabancı borçlanma araçlarına fon portföyünde yer vererek, yatırım yaptığı menkul kıymetler üzerinden döviz kuru kazancı ve ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmektir. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2003 yılının Ekim ayından bu yana %182 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %6,51 olarak gerçekleşmiştir.

Altın Emeklilik Yatırım Fonu: Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu şekilde, fonun gelecekte altın fiyatlarının hareketleriyle yüksek korelasyona sahip getiriler elde etmesi hedeflenmektedir. Garanti Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2013 yılının Haziran ayından bu yana %11 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %8,26 olarak gerçekleşmiştir.

Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu: Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve BIST’de işlem gören Türk Lirası cinsi Gelir Ortaklığı Senetleri, Kira Sertifikaları ve benzeri faizsiz enstrümanlar, uluslararası piyasalarda ihraç edilmiş Amerikan Doları cinsi faizsiz tahviller, yatırım stratejisine uygun olarak Katılım Endeksinde yer alan hisse senetleri almaktadır. Garanti Emeklilik Esnek Alternatif Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2009 yılının Temmuz ayından bu yana %35 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %1,78 olarak gerçekleşmiştir.

Esnek (TL) Emeklilik Yatırım Fonu: Portföyünde yer alan orta-uzun vadeli bonolar nedeniyle faizlerde yaşanabilecek düşüş ve yükselişler ile yine portföyünde taşıdığı hisse senedi nedeniyle hisse senedi piyasasında yaşanacak dalgalanmalar fon fiyatına +/- olarak yansımasına neden olur. Ağırlıklı sabit getirili menkul kıymetlere yer verilen portföyde, fonun hisse senedi piyasasına yatırım yapması faiz getirisi beraberinde sermaye getirisi elde edilmesi olanağını sağlamaktadır. Garanti Emeklilik Esnek (TL) Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2011 yılının Ocak ayından bu yana %18 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %2,11 olarak gerçekleşmiştir.

Esnek Emeklilik Yatırım Fonu: Fon yöneticisi tarafından piyasadaki hareketler ve beklentilere göre dağılımı serbestçe belirlenen fon portföyü ile faiz ve sermaye kazancı elde etmektir. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2003 yılının Ekim ayından bu yana %257 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %2,29 olarak gerçekleşmiştir.

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: Fonun amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde yer vererek Türkiye’nin belli ölçekteki şirketlerine yatırım yapmak ve sermaye kazancı elde etmektir. Garanti Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2003 yılının Ekim ayından bu yana %347 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %1,87 olarak gerçekleşmiştir.

Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu: Yüksek getiri potansiyeline sahip olup , ülke ekonomisinin büyüme hızında artış, düşen reel faizler gibi makroekonomik göstergelerin iyi seyrettiği dönemlerde borsada oluşabilecek yükseliş trendlerinden olumlu etkilenirken, her tür ekonomik ve politik belirsizlik ortamı fon performansını olumsuz etkiler. Hisse senedi portföyünde BIST-30 endeksinde yer alan hisse senetlerine yer veriyor olması hisse senedi yatırımında daha seçici olunmasını beraberinde getirmektedir. Garanti Emeklilik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu kurulduğu 2011 yılının Ocak ayından bu yana %16 getiri sağlarken, 2014 yılı ilk 3 aylık getirisi %2,12 olarak gerçekleşmiştir.

Garanti Emeklilik Yatırım Fonlarının risk dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

Garanti Emeklilik Yatırım Fonları Risk Ağırlıkları

Garanti Emeklilik Risk Ağırlıkları Döviz

Comments
  1. Berkcan

    Merhaba,

    Ben Pratik plandayim fakat doviz cinsli fonlara yatirim yapamiyorum. En mantikli yatirimin doviz cinsli fonlar oldugunu dusunuyorum, fakat o EYF’ler bana acik gozukmuyor.

    Doviz cinsli fonlara yatirim yapabilmek icin hangi planda olmak gerek acaba?

    Saygilarimla,

Leave a Reply

Your email address will not be published.